Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw (6)Zabawa oraz dokonujące się w trakcie poznawanie rówieśników i utrzymywanie z nimi interakcji to niezwykle istotne aspekty dla małych dzieci. Wiadomo, że dzieci nie mogą cały czas bawić się w domu, ponieważ są w nim poniekąd odizolowane od świata zewnętrznego oraz mają mniejsze szanse na ćwiczenie umiejętności społecznych. Poznawanie innych dzieci, zupełnie obcych, to co innego niż zabawy z dziećmi znajomych rodziców, które są zachęcane do utrzymywania kontaktów. Najlepsze miejsce ku temu to oczywiście plac zabaw, nie można temu zaprzeczyć. Są to miejsca powszechne, we wszelkich miastach, osiedlach wsiach. Dzieci spędzają tam dużo czasu, bawią się w różny sposób dlatego bardzo istotna jest bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw. Wiadomo, że każda zabawa może skończyć się urazami, jednak jeżeli dziecko przewróci się, nawierzchnia powinna być z tworzywa gwarantującego minimalne uszkodzenia ciała. Jest to niezwykle ważny aspekt, ponieważ wiadomo, że małe dzieci są bardzo energiczne i ryzyko upadku jest bardzo duże.