W kulturze zdrowia – medycyna sportowa

Medycyna jest nauką, która obejmuje całość wiedzy o zdrowiu i chorobie człowieka, zdobywana przez wieki na podstawie doświadczeń empirycznych, obserwacji i eksperymentów. W ramach tej nauki dochodzono do wiedzy na temat sposobów leczenia chorób jak i ich zapobiegania. Na przełomie ostatniego stulecia nastąpił wielki skok w zakresie opracowywania coraz to nowych, bardziej skutecznych metod terapii. Pomoc medyczna obejmuje obecnie blisko 50 rodzajów różnych dziedzin, które zajmują się nauką o leczeniu każdej części ludzkiego ciała i są odpowiednikami specjalizacji lekarskich. Dodatkowo, w każdej z dziedzin medycyny wyróżnia się również jej rodzaje. Do najpowszechniejszych możemy zaliczyć medycynę rodzinną, paliatywną, niekonwencjonalną, ogólną, estetyczną czy medycynę pracy.

Ze względu na obecnie promowaną kulturę zdrowia, ekologicznego żywienia oraz zdrowego trybu życia, coraz większą popularność zyskuje medycyna sportowa, inaczej nazywana również medycyną aktywności ruchowej. Zajmuje się ona całością procesów jakie zachodzą w organizmie człowieka pod wpływem ruchu, aktywności fizycznej lub też jej braku. Medycyna sportowa jako szczegółowa specjalizacja lekarska ściśle wiąże się z dziedzinami takimi jak: medycyna chorób wewnętrznych, ortopedia, chirurgia, rehabilitacja medyczna, dietetyka. Jej zadaniem jest sprawowaniem opieki nad sportowcami, jak również osobami aktywnymi fizycznie i ruchowo oraz tymi, od których wymaga się takiej aktywności. Medycyna sportowa pozostawia w zakresie swoich zainteresowań wykonywanie badań kontrolnych, kwalifikowanie ludzi do uprawniania sportu, dopasowywanie diety adekwatnej do uprawianego sportu, monitorowanie efektów i postępów sportowych, walkę z dopingiem, zapobieganie urazom oraz leczenie kontuzji powstałych w wyniku uprawiania sportu.