Nauka przez podróżowanie.
Wycieczki szkolne są nieodłączną częścią nauki jako takiej. Pełnią one kilka funkcji. Dzieci, generalnie rzecz biorąc, niechętnie chodzą do szkoły, gdyż kojarzy się im z obowiązkami, nakazami i zakazami. Funkcja poznawcza wycieczek szkolnych polega na tym, że uczniowie są zabierani w ciekawe miejsca, nierzadko o ważnym dla naszego kraju miejscu w historii, aby mogły zobaczyć na własne oczy, jak dane miejsce wygląda. Oprócz tego mogą poczuć wspólnotę z historią przodków poprzez namacalne świadectwo istnienia danej budowli, miejsca, pozostałości historycznych. Trzecią funkcją, jakie pełnią wycieczki szkolne to funkcja relaksacyjna. Każda wycieczka jest odskocznią od codziennych obowiązków. dzieci podróżują po kraju, ucząc się na nowo ciekawych rzeczy, poznają poprzez dotyk, doświadczenie wzrokowe, zamiast nudnego przeglądania zdjęć w internecie/książce. Wycieczki szkolne organizowane są przez szkoły za zgodą rodziców, którzy muszą wyrazić zgodę na podróż dziecka. Wycieczki organizowane są z pieniędzy uczniów.