Haus Zinkdach mit Carport AbendDobra majątkowe możemy nabywać drogą kupna, możemy otrzymać jako darowiznę, lub odziedziczyć w spadku. W pierwszych dwóch przypadkach załatwianie formalności jest sprawą prostą, gdyż sprzedają, bądź obdarowują żyjący. W trzecim przypadku dziedziczenie nieruchomości wymaga uregulowania kilku spraw. Aby uregulować sprawy spadkowe, to w pierwszej kolejności należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Trzeba złożyć w sądzie rejonowym wniosek, o postępowanie mające stwierdzić nabycie nieruchomości spadkowej. Podczas rozprawy sąd wydaje stosowne postanowienie. Następnie w kancelarii notarialnej notariusz w obecności zainteresowanych stron sporządza protokół dziedziczenia nieruchomości. Gdy jednak spadkodawca pozostawił po sobie testament, to wówczas notariusz otwiera go i ogłasza. Spadkobiercy w przeciągu 6 miesięcy składają oświadczenia, o przyjęciu spadku, lub jego odrzuceniu. Następnie notariusz sporządza na podstawie protokołu dziedziczenia – akt poświadczenia dziedziczenia. Taki akt nabierze mocy prawnej dopiero wtedy, gdy zostanie zarejestrowany w rejestrze poświadczeń dziedziczenia.