Współczesny świat stał się bardzo niebezpieczny. Codziennie słyszy się o kradzieżach, morderstwach, napadach. Teraz już nawet promienie słoneczne nie odstraszają bandytów. Liczy się cel – łup.
Żeby jakoś się zabezpieczyć, ludzie inwestują w ochronę. Komfort psychiczny i bezpieczeństwo jest dla wielu najważniejsze. Niestety, zagadnienia ochrony są dla przeciętnego Kowalskiego często bardzo niejasne i skomplikowane. Jednym z takich wyrażeń jest ochrona fizyczna. A co to znaczy?
Ochrona fizyczna to nic innego jak bezpośredni nadzór nad strzeżonym obiektem. Agenci ochrony, zajmujący się ochroną fizyczną,umundurowani są w uniformy służbowe pozwalające na ich identyfikację. Do obowiązków agentów należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom na terenie podlegającym ochronie. Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu realizowana jest w oparciu o opracowane indywidualne plany ochrony, które uwzględniają specyfikację działalności danej osoby, jak i potencjalne zagrożenie mogące pojawić się na obiekcie.
Ochrona fizyczna, to nie tylko fizyczna ochrona obiektów ale także ochrona osób. Ochrona osób to przeciwdziałanie ewentualnym atakom na chronione osoby. Pracownik ochrony przede wszystkim na terenie obiektu powinien zadbać o bezpieczeństwo osób będących na jego terenie. Powinien być zorientowany jakie zagrożenia mogą spotkać osoby na obiekcie. W związku z tym powinien znać dokładną formę obiektu, powinien wiedzieć gdzie się znajdują punkty newralgiczne na obiekcie.