Uliczna kratka ściekowa jest to specyficzna studzienka posiadająca części betonowe jak i żeliwne. Musi mieć także osadniki do wchłaniania i odprowadzania wody powstałej z opadów deszczowych. Kratka ściekowa którą widzimy na jezdni jest częścią systemu odwodniającego liniowego. Jest on rozłożony wzdłuż każdej ulicy. Ma to na celu osuszanie dróg zarówno krajowych jak i osiedlowych. Jak to zwykle bywa wszystko jest oparte na przepisach.

Takie kratki ściekowe mają swoje uogólnione wymiary. Muszą mieć czterdzieści centymetrów szerokości i sześćdziesiąt centymetrów długości. Ma być osadzona na maksymalnie półmetrowej głębokości. Przystępując do projektu odwodnienia liniowego musimy sobie uświadomić, że sami tego nie zrobimy. Takimi rzeczami zajmują się zawodowcy. Tylko geodeta z uprawnieniami jest w stanie zaprojektować układ odwadniający jezdnie taki, że będzie on spełniał wszystkie wymogi i przepisy. Podstawą takiego projektu jest wyznaczenie bardzo długotrwałej i bardzo widocznej osi, względem której będziemy stawiać całą sieć odwadniającą. Po wykonaniu takiego projektu czas na działanie. Wyspecjalizowana grupa robotników zabiera się do pracy. Oczywiście wszystko ma być wykonane zgodnie przepisami zarówno budowlanymi jak i sanitarnymi. Kontrolę jakości należy przeprowadzać w przeciągu całego procesu budowy. W ten sposób unikniemy tak zwanej obsuwy czasowej, gdyby coś poszło nie tak zaraz na początku. Po zakończeniu robót następuje odbiór. Na teren przyjeżdża grupa inspektorów, która sprawdzi czy wszystko poszło zgodnie z planem.