Wycieczki objazdowe Włochy eksplorujące nie mogą pominąć w swoim planie Florencji, od której niezwykłości może zakręcić się w głowie. Zwiedzając Florencję powierzchownie można odnieść wrażenie, że to głównie miasto kościołów i pałaców, co daje jasne wyobrażenie o rozkładzie sił w mieście przez stulecia. Jednak dotyczy to także innych wielkich włoskich miast o statusie państwa-miasta przed wiekami. Dominujące siły kościoła katolickiego i wielmożów ścierały się na gruncie okazania swojej potęgi poprzez zlecenia realizacji monumentalnych dzieł sztuki; świeckiej, którą preferowali arystokraci i sakralnej, co było bliższe dostojnikom kościelnym. Wyrazem tych zmagań na polu onieśmielenia własną wielkością są rozliczne pałace i kościoły, jak na przykład: Kościół Santa Maria Novella, Katedra Matki Boskiej Kwietnej z dzwonnicą zaprojektowaną i wykonaną przez Giotta, czy też pałace – jak Pałac Medyceuszy, Pałac Strozzich czy Pałac Pittich. Na uwagę zasługuje też Most Złotników oraz Most Trójcy Świętej.