Region Wschodniej Europy jest bardzo atrakcyjny pod względem walorów przyrodniczych. Wielkie połacie lasów, równiny, wyżyny, góry. Wszystko to znajdziemy na terytorium Polski, Ukrainy, Czech, Litwy, Łotwy, oraz w państwach Nadbałtyckich.
Pomimo posiadania, takich atutów, turystyka w tym regionie nie jest szczególnie popularna. Dopiero w ostatnich latach wyżej, wymienione państwa zaczęły mocniej stawiać, na ten dział gospodarki.
Region ten jest naprawdę malowniczy, krajobrazy robią olbrzymie wrażenie. Ludzie, choć nie tak zamożni, jak w zachodniej części Europy, jednak bardzo gościnni i pozytywnie nastawieni.

Dzięki, dużym nakładom środków z Unii Europejskiej, turystyka w Polsce, czy Czechach, rozwija się, znacznie szybciej. Powstają, nowe szklaki, turystyczne, hotele, schroniska dla młodzieży. Nowe ośrodki, wymagają infrastruktury, co za tym idzie, powstają nowe drogi, punkty usługowe oraz budynki. Tworzone są nowe miejsca pracy.
Piękne krajobrazy Wschodniej Europy, w niedalekiej przyszłości mogą stać się źródłem utrzymania wielu ludzi.

od autora: bardzo proszę o wystawienie oceny, tekstu przez zleceniodawcę.