Kim jest diabetolog? Jest to lekarz, który zajmuje się leczeniem cukrzycy. Aby zostać diabetologiem, należy wcześniej ukończyć medycynę i zrobić kurs, który trwa równo dwa lata (dwadzieścia cztery miesiące). Diabetolog po ukończeniu kursu ma pełną wiedzę odnośnie do tego, jak wygląda żywienie osób chorych na cukrzycę, jakie grożą im niebezpieczeństwa, jak rozpoznać i leczyć cukrzycę oraz jakie badania należy wykonywać w celu potwierdzenia cukrzycy. Diabetolog w trakcie odbywania specjalizacji musi odbyć staże kierunkowe oraz kursy specjalizacyjne. Dużo mówi się o tym, że w Polsce wciąż brakuje dobrych diabetologów, szczególnie ze względu na to, że cukrzyków w Polsce nieustannie przybywa, mówi się nawet o „epidemii cukrzycy”. Diabetolog Kraków ma dużo do zrobienia, ale warto też pamiętać o nieustannym dokształcaniu się, dzięki temu będziemy mieć szanse na dorównanie zachodnim lekarzom, którzy o cukrzycy mówią więcej. Działania przeciwcukrzycowe mogą uratować i ułatwić życie naprawdę wielu osobom.