„Jestem alkoholikiem”

Tezy:

Uzależnienie od alkoholu jest procesem chorobowym, który ma swoją dynamikę rozwoju
Uzależnienie jest chorobą przewlekłą, a nie leczone prowadzi do śmierci
W uzależnieniu od alkoholu można wyróżnić objawy choroby i etapy ich nasilenia.

Pytania sprawdzające:

Jak rozwijało się u Ciebie Twoje uzależnienie?
Jakie objawy uzależnienia od alkoholu zauważasz u siebie?
Czy uważasz siebie za osobę uzależnioną od alkoholu?

Wśród społeczeństwa, panuje przekonanie, że alkoholik to osoba, która pije codziennie, nie ma pracy, jest samotny, bezdomny, pije denaturat, bije żonę i dzieci, porządna kobieta nie zostaje alkoholiczką itp.

„Uzależnienie jako choroba”

Uzależnienie rozumiemy jako chorobę, która ma swój początek i przebieg. Jej przebieg jest dość zróżnicowany. U niektórych osób uzależnienie rozwija się szybko i w sposób widoczny jest rozpoznawane przez najbliższe otoczenie, a także samego uzależnionego człowieka, ponoszącego w związku z tym określone konsekwencje (utrata pracy, rodziny, zdrowia itp.). U niektórych osób uzależnienie rozwija się powoli i wiele lat trwa walka o kontrolowanie rozwijającej się choroby, ukrywanie, stwarzanie pozorów. Podstawową cechą uzależnienia jest brak kontroli, utrata wartości. Oznacza to, iż osoba uzależniona nie jest w stanie określić ile wypije, jaki czas będzie to robiła i w jakich okolicznościach. Najważniejszym celem i wartością staje się alkohol.

Uzależnienie jest chorobą:

Podstawową (pierwotną),
Postępującą,
Chroniczną (przewlekłą),
Śmiertelną.

Podstawowa – jest źródłem licznych problemów emocjonalnych, fizycznych, społecznych, duchowych, jest przyczyną powstawania wielu innych chorób (somatycznych i psychicznych). Z tego powodu właśnie uzależnienie staje się i jest problemem, którym należy zająć się w pierwszej kolejności. Oczekiwanie, iż odkrycie i rozwiązanie problemów samo zlikwiduje potrzebę picia alkoholu – jest zawodne.

Postępująca – ma charakter powolnego procesu. Z upływem czasu uzależnienie pogłębia się, rosną szkody w zdrowiu, psychice, w zakresie duchowości, kontaktów z innymi. Zachowaniem osoby uzależnionej zaczynają sterować nawyki związane z piciem, które wyłamują się spod kontroli psychologicznej, społecznej, moralnej.

Chroniczna – z uzależnia nie można się wyleczyć, zlikwidować go. Można jednak zatrzymać jego rozwój, destrukcję, nauczyć się żyć w trzeźwości. Podstawowym warunkiem powstrzymania rozwoju uzależnienia jest pełna abstynencja. Kontrolowane picie jest już niemożliwe dla osoby, która utraciła kontrolę nad alkoholem.

Śmiertelna – jeśli osoba uzależniona nie przerwie picia alkoholu, proces rozwoju choroby nie zostanie powstrzymany, postępująca destrukcja doprowadzi ją do śmierci wskutek fizycznego i psychicznego wyniszczenia organizmu. Wiele osób uzależnionych umiera w sytuacjach, w których przebieg jest bezpośrednią konsekwencją ich nietrzeźwości (np. wypadki, łączenie leków z alkoholem). Tak więc uzależnienie ma 2 wyjścia : śmierć lub zaprzestanie picia, czyli utrzymanie jak najdłuższej abstynencji. Wypicie alkoholu przez osobę uzależnioną nawet po długiej abstynencji może doprowadzić do gwałtownego wystąpienia objawów – ze zdwojoną siłą.
Do zdiagnozowania uzależnienia służą kluczowe objawy, które zwane są osiowymi. Stwierdzenie trzech spośród nich utrzymujących się przez 1 miesiąc w ciągu ostatniego roku daje podstawę, aby rozpoznać uzależnienie od alkoholu i są to :

Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia alkoholu (głód alkoholowy),
Upośledzenie zdolności kontrolowania ilości alkoholu, czasu i okoliczności rozpoczęcia i zakończenia picia.
Fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego pojawiające się, gdy użycie substancji jest ograniczone lub przerywane, potwierdzone wystąpieniem charakterystycznego dla danej substancji zespołu abstynencyjnego albo używaniem tej samej substancji w celu uwolnienia się od objawów odstawienia lub ich uniknięcia.
Zmieniona, najczęściej zwiększona tolerancja na alkohol, potrzeba spożywania większej dawki dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.

Osoby uzależnione różnią się między sobą nie tylko czasookresem używania alkoholu ale również stopniem zaawansowania choroby. Chciałabym teraz przedstawić wam Skalę Rozwoju Uzależnienia od alkoholu, która służy do analizowania nasileń każdego z 6 objawów uzależnienia. Ponadto pomaga ona w rozpoznaniu uzależnienia od alkoholu oraz dostosowaniu planu terapii do pacjenta. Skala ta ma 4 poziomy nasilenia objawów od 0-4:

Silna potrzeba picia, albo kompulsywne picie alkoholu (głód alkoholu)
Stopień Nasilenia Opis stanu
0 Utrzymywanie abstynencji, bądź sporadyczne używanie alkoholu bez towarzyszącego piciu napięcia.
1 Pojawia się napięcie w sytuacjach związanych z piciem alkoholu i ochota aby napić się, choć obecna jest jeszcze umiejętność powstrzymywania.
2 Pojawia się niepokój i rozdrażnienie w sytuacjach związanych z alkoholem i/lub przedłużającej się abstynencji, oczekiwanie w napięciu na okazję napicia się.
3 Pojawiają się napięcie i rozdrażnienie oraz towarzyszące mu częste myśli o piciu, aktywne poszukiwanie alkoholu, prowokowanie okazji do picia.
4 Przez większość czasu abstynencji utrzymywanie się napięcia i rozdrażnienia, towarzyszy temu natrętne myślenie o piciu i/lub sny alkoholowe wraz z doznaniami zmysłowymi (smak, zapach) i psychofizycznymi jak po wypiciu alkoholu.

Upośledzenie (w rezultacie utrata) kontrolowania zachowań związanych z piciem (rozpoczynania picia, długości trwania, ilości wypijanego alkoholu)
Stopień Nasilenia Opis stanu
0 Kierowanie swoim postępowaniem w kontakcie z alkoholem i osobami pijącymi
1 Spontanicznie podejmowanie abstynencji, ograniczanie kontaktów z alkoholem (co do miejsca, osób, ilości, czasu spożywania). Zachowania te poprzedzone są wcześniejszym niekontrolowanym spożyciem alkoholu
2 Pojawia się trudność w utrzymaniu abstynencji nawet jeśli są do załatwienia ważne sprawy życiowe. Nie dotrzymywanie składanych sobie i innym obietnic powstrzymywania się od picia,
3 Picie alkoholu trwa kilka dni z rzędu. Nawet jeśli są to niewielkie dawki, trudno jest przewidzieć czas rozpoczęcia i zakończenia picia oraz ilości wypijanego alkoholu. Nie zwracanie uwagi na czas, miejsce, okoliczności picia.
4 Podjęcie picia alkoholu powoduje każdorazowo utratę kontroli. Czas picia przedłuża się nawet do wielu dni lub tygodni. Osoba pijąca nie zwraca uwagi na czas, miejsce, okoliczności picia alkoholu.

Zespół abstynencyjny spowodowany zredukowaniem bądź przerwaniem picia (fizyczne; drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, psychiczne; nastrój drażliwy lub obniżony, lęki, nadwrażliwość na bodźce) oraz picie alkoholu (lub przyjmowanie substancji o podobnym działaniu) w celu złagodzenia lub usunięcia objawów abstynencyjnych.
Stopień Nasilenia Opis stanu
0 Spożycie alkoholu nie wywołuje negatywnych objawów wegetatywnych i psychicznych.
1 Następnego dnia po wypiciu ponadstandardowej dawki alkoholu (dla danej osoby) pojawiają się objawy złego samopoczucia, rozbicia (ból głowy, osłabienie, suchość błon śluzowych, wzmożona potliwość, nudności, wymioty).
2 Następnego dnia po wypiciu ponadstandardowej dawki alkoholu (dla danej osoby) pojawiają się objawy złego samopoczucia, rozbicia (ból głowy, osłabienie, suchość błon śluzowych, wzmożona potliwość, nudności, wymioty) oraz wyraźne oznaki zmian psychicznych ( nastrój drażliwy lub obniżony, lęki, nadwrażliwość na bodźce)
3 Dolegliwości fizyczne i psychiczne utrzymują się przez kilka dni z rzędu. Pojawia się przemożna potrzeba użycia alkoholu w celu złagodzenia objawów odstawiennych (reintoksykacja).
4 Każdorazowe próby ograniczenia i/lub przerwania picia skutkuje pojawieniem się nasilonych objawów abstynencyjnych (fizycznych i psychicznych). Mogą pojawić się powikłania w postaci drgawek lub majaczenia. .

Występowanie tolerancji, polegającej na przyjmowaniu coraz większych dawek alkoholu w celu wywołania efektu uzyskiwanego początkowo mniejszą dawką alkoholu
Stopień Nasilenia Opis stanu
0 Ilość spożywanego alkoholu nie zmienia się, picie mieści się w granicach rozsądnego używania.
1 Picie częste i coraz większych ilości alkoholu po to, by poczuć jego efekt tak samo jak dawniej.
2 Picie częste dużych ilości alkoholu, mimo tego pacjent uważa, że po alkoholu może działać równie sprawnie jak na trzeźwo.
3 Wypijanie mniejszych porcji alkoholu niż dawniej i upijanie się szybciej niż inni. Alkohol zaburza wykonywanie codziennych rutynowych czynności.
4 Wypijanie mniejszych porcji alkoholu niż dawniej i upijanie się nawet kilka razy w ciągu dnia.

Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców oraz postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań; zwiększenie ilości czasu potrzebnego na sprawy związane z piciem
Stopień Nasilenia Opis stanu
0 Używanie alkoholu włączone jest w bogaty repertuar zachowań interpersonalnych i doświadczeń intrapsychicznych..
1 Picie alkoholu w ulubionych miejscach i/lub porach. Przestrzeganie rytuału swojego picia. W zdecydowanej większości przypadków radzenie sobie ze stresem w naturalny sposób (np. omawianie, wysiłek fizyczny, odpoczynek, relaksacja).
2 Organizowanie łatwego dostępu do alkoholu. Większość rutynowych czynności wykonywanych jest pod wpływem alkoholu. Alkohol staje się głównym źródłem redukowania stresu i/lub stymulowania przyjemnych doznań.
3 Coraz więcej czasu poświęcane jest na picie alkoholu i/lub na sprawy związane z minimalizowaniem lub usuwaniem szkód spowodowanych piciem. Picie alkoholu dezorganizuje funkcjonowanie fizyczne, psychiczne i społeczne.
4 Picie alkoholu staje się najważniejszym sposobem radzenia sobie z trudnościami życiowymi i/lub redukowania cierpienia.

Picie alkoholu pomimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego
Stopień Nasilenia Opis stanu
0 Pacjent nie doprowadza do takiego stężenia alkoholu w organizmie, które wywołuje objawy zatrucia.
1 Spożywanie takich ilości alkoholu, które powodują występowanie objawów zatrucia i pomimo nieprzyjemnych doznań fizycznych, picie po raz kolejny większą niż standardowej porcji alkoholu.
2 Picie alkoholu pomimo świadomości dolegliwości fizycznych i psychicznych (patrz objawy AZA) wynikających z jego używania i/lub pomimo jednoznacznych informacji lekarza i/lub rodziny na temat przyczyny złego stanu zdrowia.
3 Występowanie jednoznacznych szkód zdrowotnych wywołanych piciem alkoholu. Lekarz może wskazywać konieczność utrzymywania abstynencji jako elementu nieodzownego w leczeniu i rehabilitacji danego schorzenia.
4 Picie alkoholu pomimo występowania szkód zdrowotnych bezpośrednio zagrażających życiu pijącego. Cierpienie psychiczne i ból fizyczny, związane ze schorzeniem nie wzmacniają motywacji do zaprzestania picia alkoholu.

Rozpoznanie przez was objawów choroby jest bardzo ważne, ponieważ możecie zastanowić się jak bardzo jesteście uzależnieni, w jakim stopniu alkohol zniszczył już wasze życie, zdrowie, relacje z najbliższymi. Jak bardzo zniszczyliście już to co dla Was było najcenniejsze tj, zdrowie, rodzina, miłość. Wybierając leczenie jesteście na początku długiej i często bardzo wyboistej drogi, lecz jest to pierwszy krok do zdrowienia i utrzymania abstynencji. Jak długa będzie to droga, zależy tylko od Was samych, waszej determinacji, odpowiedzialności, waszego uporu i chęci powrotu do w miarę normalnego zdrowego życia.

słowa kluczowe: fazy uzależnienia od alkoholu, zalecenia dla zdrowiejących alkoholików, halt alkohol, halt aa, halt program, aa halt, fazy uzależnienia, alkoholizm nawroty, jak działa iluzja, hotel korab