deweloper (13)W polskim ustawodawstwie istnieje takie pojęcie, jak nieruchomość budynkowa. Stykamy się z nią praktycznie codziennie, choć możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. Uważam, że każdemu obywatelowi naszego kraju przyda się jej definicja. Bardzo trudno jest poradzić sobie w dzisiejszym świecie bez podstawowej wiedzy prawnej.
Zasadniczo, mianem nieruchomości budynkowej określamy budynek niestanowiący części składającej się na nieruchomość gruntową, a zatem taki, który jest odrębnym przedmiotem własności. Może on powstać na przykłady wtedy, gdy użytkownik wybuduje go na gruncie użytkowanym wieczyście. Jak widzimy, z tym pojęciem nieodłącznie związana jest architektura. Nieruchomość budynkową definiuje czterdziesty szósty artykuł cywilnego kodeksu.
Wydaje mi się, że temat został już wyczerpany. Mam nadzieję, że każdy z czytelników znalazł tu dla siebie wystarczająco dużo pożytecznych informacji. Jak wspominałem na początku tekstu, bardzo trudno jest odnaleźć się w dzisiejszym świecie bez znajomości podstawowych pojęć prawnych. Jednym z nich są niewątpliwie właśnie nieruchomości.