deweloper (6)Bardzo często stosuje się pojęcia takie, jak nieruchomość lokalowa i budynkowa zamiennie. Jest to znamienny błąd, ponieważ są one kompletnie odmiennymi jej rodzajami. Dlatego postaram się tutaj wyjaśnić, czym jest pierwszy z nich.
Nieruchomość lokalowa, zwana również lokalem została wyodrębniana z macierzystej nieruchomości. W ten sposób ustanowiona została odrębna własność. Źródłem prawnym takiej możliwości jest artykuł czterdziesty szósty kodeksu cywilnego. Jest tam napisane, że oddzielną nieruchomością może być między innymi część budynku. Zatem budynek macierzysty może należeć do jednego właściciela, natomiast jeden z jego pokoi do kogoś zupełnie innego.
Takiemu lokalowi stawiane są jednak pewne wymogi. Między innymi musi składać się z przynajmniej jednej izby w obrębie budynku i być wydzielony trwałymi ścianami. Pomieszczenia wchodzące w jego skład powinny też spełniać odpowiednie wymagania.
Jak widzimy, niezwykle blisko związana z tym pojęciem jest architektura macierzystego budynku.