deweloper (3)Jakie powinny być nieruchomości? Na pewno funkcjonalne i spełniające swoje przeznaczenie, ale czy nie powinny reprezentować sobą czegoś więcej?
Zwróćmy uwagę na sposób odbierania wizualnego starych miast z odrestaurowanymi zabytkowymi kamienicami czy innymi budowlami. U większości z nas, powodują pozytywne odczucia, krótko mówiąc – podobają się ludziom. Dlaczego się tak dzieje?
Otóż dlatego, że kiedyś architektura była bardzo ważnym czynnikiem kształtowania miast. Architekci przykuwali dużą uwagę do szczegółów i estetyki. Liczyła się spójność w tworzeniu zabudowy i nie dotyczyło to tylko nieruchomości przeznaczonych dla najważniejszych ludzi w mieście, lecz również dla mieszkańców.
W ostatnich dziesiątkach lat gdzieś to poczucie się straciło. Pominięto walory estetyczne architektury, skupiając się głównie na funkcji. Oczywiście przez te lata powstawały również piękne obiekty kulturalne, jednak były one wyjątkami, utracono spójność formy.
Aktualnie prowadzone są działania, które mają wprowadzić pewnego rodzaju ład w architekturze. Przed wieloma miastami długa droga, oby zakończyła się sukcesem, aby architektura na nowo mogła cieszyć oko.