deweloper (18)Zapewne bardzo wielu spośród czytelników tego tekstu ma przynajmniej jednego dziadka lub jedną babcię  na wsi. W związku z tym prawdopodobnie nieobca jest im uprawa roli. Postarajmy się przyjrzeć od strony prawnej tej kwestii, a szczególnie spojrzeć przez pryzmat prawa cywilnego na instytucję jaką stanowi nieruchomość rolna.
Jest to szczególny typ nieruchomości gruntowej. Definiowana jest przez możliwość wykorzystywania gruntów  do prowadzenia produkcji rolnej. Nie są od tego wyłączane takie jej rodzaje, jak sadownictwo, ogrodnictwo, czy rybołówstwo. Do działalności rolnej zaliczamy również bartnictwo. Zazwyczaj są one położone poza terenami miejskimi. Tak właśnie definiuje nieruchomość rolną kodeks cywilny.
Architektura znajdująca się na terenie gruntu nie zmienia jej statusu, o ile nie ma wpływu na możliwości zagospodarowania przez właściciela.
Sądzę, że wyczerpałem temat gruntu rolnego. Prawdopodobnie każdy czytelnik zainteresowany tym tematem znajdzie w tym artykule odpowiednio interesujące dla siebie informacje.