ochrona-mienia-2Jedną z branż najbardziej narażonych na dewastacje i kradzieże jest branża budownicza. Niejednokrotnie teren budowy bywa nawiedzany przez miłośników sprzętu budowlanego, a także zbieraczy metali kolorowych i elementów stalowych.

Coraz częściej firmy budowlane korzystają z wyspecjalizowanych agencji ochrony. To one nie tylko zabezpieczają wjazd na teren budowy, ale również między innymi:
– patrolują teren całej budowy,
– sprawdzają ciągłość ogrodzenia,
– prowadzą monitoring terenu,
– kontrolują osoby wchodzące na teren budowy.
Ochrona mienia na terenach budowlanych staje się jedną z form wsparcia działalności firm branży budowlanej. Dziś trudno sobie wyobrazić wielkie inwestycje budowlane bez zaangażowania firm świadczących usługi w zakresie ochrony mienia. Bardzo drogie maszyny zaangażowane w proces budowy, cenne materiały budowlane bardzo często mogą stać się łakomym kąskiem dla złodziei.
Wyspecjalizowane formacje ochronne powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt, który pozwala na skuteczne interwencje. Najczęściej ochrona obiektu budowlanego zostaje wyposażona w kajdanki, pałkę, gaz, a czasami w bron ostrą.