Do obowiązków pracodawcy należy dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Jednym z aspektów BHP jest dbanie o to by pracownicy pełniący obowiązki posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia danego zajęcia.
Powinność ta realizowana jest także na koszt pracodawcy.
Choć może się to wydawać banałem, ale zdrowy pracownik to dobry pracownik. Dlatego też warto inwestować w jego samopoczucie.
Dobrze wybrana opieka medyczna dla pracowników, powinna dawać mu dostęp do szybkiej i bezproblemowej opieki medycznej. Ważne jest by pakiet choć w części obejmował najbliższe otoczenie pracownika.
Jednak z punktu widzenia pracodawcy jest najważniejsza omówiony wyżej obowiązek o dbanie o zdrowie pracowników. Dzięki pakietom medycznym dla pracowników, będą mogli oni szybko i bezproblemowo uzyskać zaświadczenie lekarskie po zdolności do pracy. Wybór jak najbardziej kompleksowej placówki medycznej jest ważny, ponieważ medycyna pracy nakłada – w zależności od danego stanowiska – przeprowadzenia badań okulistycznych, psychologicznych czy neurologicznych. Z kolei bez ważnego orzeczenia o zdrowiu nie możemy pracownika dopuścić do czynności służbowych.