Sposób  działania sterydów generalnie oparty jest o stymulowanie receptorów androgenowych. Są one dostępne na powierzchni błon komórek.  Tego typu środki nadają organizmowi cech charakterystycznych płci męskiej, co uwidacznia się w ogólnej budowie ciała, a więc barwie głosu, owłosieniu czy zachowaniu (mogą na przykład wywoływać nadmierną agresję). Mają również ogromny wpływ na pobudzenie oraz nasilenie się powstawania nowych komórek, zatrzymując przy okazji powstawanie komórek starych. Sterydy anaboliczne ujawniają swoje działanie na kilku zasadniczych płaszczyznach. Po pierwsze zwiększają masę mięśniową, na skutek bardziej wzmożonej syntezie białek. Po drugie mogą zwiększać siłę, nawet o czterdzieści procent od momentu ich używania. Po trzecie – redukują tkankę tłuszczową, na co wpływ ma przyspieszony metabolizm. Mają również wpływ na poprawę waskularyzacji (uwidocznienia żył), co jest rezultatem wzrostu ciśnienia krwi. Liczne opisy sterydów zamieszczone w sieci stwierdzają, że mają one również wpływ na redukcję bólu stawów, na skutek ich przeciwzapalnego działania.