Wypadek, kontuzja odniesiona w wyniku uprawiania sportu czy choroby nabyte w wyniku na przykład pracy w nieodpowiednich warunkach – to wszystko, poza oczywistymi nieprzyjemnościami i kłopotami, niesie za sobą możliwość otrzymania odszkodowania. Odszkodowanie zdrowotne to suma pieniędzy, jaka powinna pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją oraz stratami poniesionymi z powodu danego wypadku. Kwota odszkodowania jest proporcjonalna do wagi i konsekwencji, jakie niesie za sobą odniesiony uraz i jest pokrywana przez ubezpieczyciela.

Oczywiście, aby uzyskać pieniądze będące rekompensatą za uszczerbek na zdrowiu, należy nie przekraczając terminu zgłosić się do odpowiedniej placówki, która zgłoszenie rozpatrzy i ustali stosowną sumę, jaka trafi w ręce poszkodowanego. Jeśli wydaje się ona zbyt mała wobec poniesionych szkód można się odwoływać u odpowiednich organów, które udzielają wsparcia w sytuacji, w której zdaje się, że zostały podjęte działania na niekorzyść osoby chorej czy poszkodowanej.