W wielu miastach funkcjonuje obecnie budżet partycypacyjny. Pozwala to, aby sami mieszkańcy miast, a więc osoby najbardziej zainteresowane, mogli wybierać, na co chcą przeznaczyć część środków z budżetu miejskiego. Rozwiązanie bardzo dobrze się przyjęło, ponieważ wiele osób chce zmieniać swoje osiedla, rozbudowywać parki miejskie, czy też osiedlowe place zabaw i potrzeba im do tego realnych środków.

Najczęściej trzeba w takiej sytuacji opłacić usługi minikoparką Warszawa, aby móc przygotować grunt pod większe prace. Wiele zależy od rozmiaru projektu, ponieważ to generuje faktyczne koszty prac budowlanych. Do dyspozycji mieszkańców jest możliwość składania własnych projektów, a następnie głosowanie na te najlepsze.

Składając projekt, trzeba wyliczyć, jaki będzie koszt jego realizacji. Należy uwzględnić koszty wszystkich koniecznych prac budowlanych oraz materiałów, jakie zostaną zakupione. Co roku, zgłaszanych jest coraz więcej projektów, ponieważ mieszkańcy miast widzą już wymierne korzyści. Warto zdecydować się na zgłoszenie projektu, jednakże wymaga to wcześniejszej pracy i zaangażowania.