Autyzm to zaburzenie rozwojowe na tle neurorozwojowym. Objawy pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i trwają przez całe życie. Choroba polega na odcięciu się człowieka od świata zewnętrznego, znacznym ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem oraz subiektywnym poczuciu odizolowania. Na autyzm najprawdopodobniej wpływają czynniki biologiczne i psychologiczne. Autyzm to powikłanie związane z niedotlenieniem w okresie płodowym i noworodkowym. Jeśli chodzi o dzieci z autyzmem terapia odbywa się na kilka sposobów. Są to między innymi: metoda behawioralna, holding, czyli metoda wymuszonego kontaktu, Metoda Opcji, Zmodyfikowana Metoda Dobrego Startu, Integracja Sensoryczna, Dogoterapia, Program Zastępowania Agresji, Metoda Stymulacji Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń, Metoda Ośrodków Pracy, Metoda Malowania 10 Palcami, czy Plany Aktywności. Jak wiadomo, różne metody są stosowane w różnym stopniu. Jedne metody są stosowane jako podstawowe, inne natomiast jako wyłącznie uzupełnienie terapii leczenia autyzmu.