Na jelito cienkie składają się dwunastnica, jelito czcze i krętnica. W jelicie cienkim, po otrzymaniu pożywienia z żołądka pożywienie to rozkłada się i przekazywane jest do krwioobiegu, aby zasilić cały organizm. Jelito cienkie jest to miękka elastyczna rurka zbudowana z mięśni i błony śluzowej, ściśle zwinięta w jamie brzusznej, która po rozwinięciu ma około 6 metrów długości. Około 90% zjadanego pożywienia jest wchłaniane do krwioobiegu właśnie z jelita cienkiego. Czas, jaki potrzebny jest, aby pożywienie przeszło przez jelito cienkie to kilka godzin. Treść z żołądka, która dostaje się do pierwszego odcinka jelita cienkiego jest bardzo kwaśna (kwas solny w żołądku) i musi zostać w jelicie zneutralizowana. Dzieje się to przez działanie wydzielin jelita zawierające dwuwęglany. Niektóre pochodzą ze ścian jelita, a niektóre są produkowane przez trzustkę i woreczek żółciowy?zadaniem ich wszystkich jest rozłożenie treści pokarmowej na jeszcze mniejsze cząstki, takie, aby mogły się wchłonąć przez ścianki do krwi. Umożliwiają to kosmki jelitowe, które sprawiają, że powierzchnia, przez, którą wchłania się pokarm do naczyń krwionośnych wynosi ponad 16,5 metra kwadratowego?