Lwówek Śląski – Lwów Dolnego Śląska

Lwówek Śląskich to według niektórych historyków najstarsze miasto na Dolnym Śląsku. Nawet jeżeli brak jest na to ostatecznych dowodów, to nie ulega wątpliwości, że należy on do grona najstarszych osad na terenie obecnego województwa dolnośląskiego. Co więc za tym idzie jest to miasto, którego historia jest atrakcją samą w sobie.

Lwówek Śląski – Lwów Dolnego Śląska
Według miejscowych kronikarzy książęcy zamek był budowany w Lwówku już od roku 1140, jednak według bardziej wiarygodnych źródeł należy tu wskazywać datę 1407 roku. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawa miejsce osada ta otrzymała już w roku 1209 z rąk księcia Henryka I Brodatego. Jednocześnie zostało przyznane prawo do warzenia w Lwówku piwa. Tym samym znajdujący się po dziś dzień w mieście browar jest najstarszym w Polsce.
Dzięki swemu położeniu oraz przebiegającym w okolicy szlakom handlowym Lwówek już we wczesnym średniowieczu był centrum gospodarczym rejonu i punktem początkowym dla szerokiego osadnictwa wiejskiego. Co więcej warto wiedzieć, że Lwówek Śląski leży na szlaku historycznej drogi Via Regia, czyli drogi królewskiej, która była potężnym szlakiem handlowym. Jednocześnie źródłem sukcesu miasta było wydobywane w okolicznych górach złoto.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi Lwówek Śląski w latach 1278-1286 został stolicą samodzielnego księstwa świdnicko jaworskiego oraz siedzibą Bernarda Zwinnego. Jednak wraz z wyczerpywaniem się zasobów złota, miasto traciło swój główny walor i jego gospodarka musiała przestawić się na rzemieślniczą.