Powstrzymanie picia to dopiero pierwszy krok w stronę trzeźwości
Przestrzeganie warunków skutecznej terapii pozwala optymalnie skorzystać z pomocy profesjonalistów
Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików pozwalają uniknąć wielu zagrożeń dla początkującego abstynenta
Wiedza na temat procesu zdrowienia pozwala lepiej zaplanować swoje życie.

Aby leczenie uzależnienia zakończyło się pomyślnie tzn. nastąpiło zatrzymanie picia i poprawa funkcjonowania osoby uzależnionej, należy stosować się do zaleceń terapeutów. Rady, wskazówki jakich udzielają są oparte na latach doświadczeń, mądrości AA i wiedzy psychologicznej.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych przebiega fazowo i postępuje w czasie, podobnie jest z terapią. Zdrowienie również wymaga czasu, można zatem powiedzieć, że jest procesem, bowiem terapia nie działa w sposób magiczny, wymaga czasu i pracy przede wszystkim osoby uzależnionej ( pokazać na schemacie faz uzależnienia). Samo uczestnictwo w terapii oraz zachowywanie abstynencji nie dają gwarancji skuteczności, owszem przez jakiś czas możecie mieć wrażenie, że wasze życie zmienia się, bo przecież nie pijecie. Jednak, aby zatrzymać chorobę potrzeba czegoś więcej, waszej rzetelnej pracy w terapii

i stosowania się do zaleceń terapeutycznych, które poznajecie w trakcie trwania leczenia. Są to wskazówki pomocne w walce z waszą chorobą i choć mogą na początku wydawać trudne do realizacji, to nich zależy proces waszego leczenia.

Oto podstawowe WARUNKI SKUTECZNEJ TERAPII:

UTRZYMYWANIE ABSTYNECNCJI- nie można pić i leczyć się jednocześnie. Abstynencja początkowo stawiana jest jako główny cel i warunek terapii
UZNANIE TERAPII ZA NAJWAŻNIEJSZĄ SPRAWĘ W ŻYCIU- kiedy decydujecie się na leczenie należy przeorganizować całe swoje życie zawodowe i rodzinne. Trzeba zawalczyć o czas na terapie, o bezpieczne- bezalkoholowe otoczenie i czas na realizacje zaleconych zadań. Zaniedbanie tego spowoduje powrót do picia
WZIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE LECZENIE-przestrzeganie zaleceń terapeutycznych i zaangażowanie się proces terapii to TWÓJ wkład w zdrowienie. To Ty codziennie wybierasz jaka droga dziś pójdziesz…
WPROWADZENIE W ŻYCIE TEGO, CZEGO NAUCZYLIŚCIE SIĘ NA TERAPII-zmiana stylu życia, przyzwyczajeń, pokonanie przeszkód uniemożliwiających właściwą terapię oraz ZALECENIA DLA TRZEŹWIEJĄCYCH ALKOHOLIKÓW
KORZYSTANIE Z POMOCY AA -Mitingi AA- korzystanie z pomocy osób, które dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją , aby rozwiązać wspólny problem i innym pomagać w zdrowieniu. To powinna być wasza druga noga, która potrzebna jest w marszu do trzeźwości
UCZCIWOŚĆ- Bezwzględna uczciwość wobec siebie i wobec innych ludzi. To przestrzeganie norm i zasad życia społecznego, religijnego, rodzinnego. Płacenie za bilet, poczekanie na czerwonym świetle, mówienie prawdy….

Ważną sferą jaka powinna ulec zmianie w waszym życiu z powodu waszej decyzji dotyczacej leczenia jest sfera waszych kontaktów z alkoholem.

Powinniście zadbać o nią w sposób szczególny i wyeliminować alkohol z waszego życia. Oznacza to, że dotychczasowe przyzwyczajenia związane z alkoholem muszą ulec zmianie. I tak dotyczy to miejsc, ludzi, waszych zachowań, które będą miały związek z waszym piciem. Tak więc zaleca się trzeźwiejącym alkoholikom :

Unikać miejsc, w których kiedyś piliście
Nie chodzić do restauracji, lokali, kawiarń, pubów, miejsc w których podaje się alkohol,
Nie przebywać w otoczeniu gdzie inni piją alkohol
Nie rozmawiać z osobami nietrzeźwymi
Nie uczestniczyć w spotkaniach na których podawany jest alkohol
Nie trzymać alkoholu w domu
Usunąć wszelkie przedmioty z domu kojarzące się z alkoholem np. kieliszki, karafki
Nie pozwalać, aby ktoś przynosił do Ciebie do domu alkohol
Nie brać udziału w składkach na alkohol
Nie polewać innym
Nie stać na czatach, gdy inni piją
Nie pożyczać pieniędzy innym na alkohol
Nie przyjmować i nie dawać łapówek alkoholowych
Nie konsumować artykułów spożywczych zawierających alkohol i lekarstw z zawartością alkoholu
Nie zażywać środków zmieniających nastrój
Na ile to możliwe unikać kontaktu wzrokowego, węchowego z alkoholem

Przestrzeganie tych zasad jest bardzo istotne, ponieważ sytuacje, miejsca, ludzie oraz wasze ryzykowne zachowania związane z jakimkolwiek kontaktem z alkoholem, mogą prowadzić do rozwijania się waszego głodu alkoholowego, a w konsekwencji do złamania abstynencji. Dlatego ważne jest, aby nie bagatelizować zaleceń, które mają na celu ułatwić drogę zdrowienia trzeźwiejącym alkoholikom.

Wasze nadmierne picie powodowało z pewnością wiele strat w waszym życiu, utraty szans, osiągnięcie sukcesów itp. Nie oznacza to jednak, że osoby uzależnione są nic nie warte i nie mogą już nic zmienić. Warunkiem zmiany jest zaprzestanie picia i praca nad sobą.

Pytania sprawdzające:

Od czego zależy pomyślność waszego leczenia?
Co pomaga, a co przeszkadza w powrocie do trzeźwego życia?
Jakie warunki waszym zdaniem są potrzebne do tego, aby nauczyć się żyć w trzeźwości?

Unikaj miejsc, w których kiedyś piłeś.
Nie chodź do restauracji, lokali, kawiarń, pubów i innych miejsc, w których podaje się alkohol.
Nie bierz udziału w spotkaniach towarzyskich, o których wiesz, że podaje się tam alkohol.
Nie uczestnicz w spotkaniach rodzinnych, w czasie których podawany jest alkohol (np. chrzciny, komunie, wesela, stypy, rocznice, urodziny, imieniny).
Nie trzymaj alkoholu w domu.
Nie zgadzaj się, aby ktoś przynosił do Ciebie alkohol.
Nie przyjmuj i nie dawaj prezentów i łapówek alkoholowych.
Nie bierz udziału w składkach na zakup alkoholu.
Nie polewaj innym.
Nie chodź innym po alkohol.
Nie przebywaj tam, gdzie piją.
Nie stój na czatach, gdy inni piją.
Nie zażywaj środków zmieniających nastrój (leki nasenne, uspokajające, psychotropowe; narkotyki itp.).
Nie konsumuj artykułów spożywczych ani leków zawierających alkohol.
Unikaj robienia zakupów w sklepach, gdzie sprzedawany jest alkohol szczególnie w tych, w których sam go najczęściej kupowałeś.
Nie rozmawiaj z osobami nietrzeźwymi.
Nie pożyczaj pieniędzy na alkohol.
Usuń z domu przedmioty, kojarzące ci się z piciem.
Unikaj kontaktu wzrokowego i węchowego z alkoholem